Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.

De Standaard

Anderzijds kunnen ze ook worden beschouwd als de legitimatie en het symbool van de identiteit en verbondenheid van de eenheid wiens naam zij dragen. Vele jaren geleden waren zij te velde in praktische zin ook het herkenningsteken voor de eigen eenheid. Daar waar de Standaard of het Vaandel was, daar was de eenheid en zijn commandant. Zolang de Standaard of het Vaandel werd hooggehouden, streed en bestond de eenheid.

Een nog steeds herkenbare functie van de Standaard is die waarbij militair personeel dat zijn intrede in het bataljon en het Regiment, de eed of belofte "op de Standaard" aflegt. Daarnaast zal de Standaard ook aanwezig zijn bij andere officiële gebeurtenissen die een formeel en/of plechtig karakter dragen, zoals commando-overdrachten en de uitreiking van bijzondere waarderingen aan het bataljon of Regiment.

Ons Regiment heeft, net als andere Regimenten in de Koninklijke Landmacht, inmiddels al vele Standaarden gekend. Het vervangen van de complete Standaard of het doek, geschiedde wanneer het Regiment een nieuwe benaming kreeg (herstructurering/reorganisatie), of wanneer het doek van de Standaard wegens slijtage vervangen diende te worden. 
Hoewel ons Regiment inmiddels al meer dan 195 jaar oud is (4 april 1815), is de huidige Standaard, zoals begrijpelijk, aanzienlijk jonger. Toen ons Regiment als voorzetting van het (voormalige) 2e Regiment Huzaren op 13 januari 1979 werd opgericht, diende er vanwege de nieuwe benaming een nieuwe Standaard te komen. Een Standaard als symbool van de legitimatie en identiteit van hetzelfde Regiment, maar dan met de benaming Regiment Huzaren Prins van Oranje. Nadat in ambtelijk en praktische zin alle voorbereidingen waren getroffen, ontving de toenmalige eerste naoorlogse Regimentscommandant (luitenant kolonel E.A.H. Lichtenvoort Cats) en daarmede het Regiment, op 2 april 1980 uit handen van Hare Majesteit Koningin Juliana, de nieuwe Standaard. Omdat zij destijds als regerend Vorstin de Standaard uitreikte, wordt deze aan één zijde gesierd door de gekroonde "J" (Juliana). Aan de andere zijde bevindt zich de afbeelding van het Rijkswapen.
Sinds 29-10-2007 droeg onze Standaard ook de cravattes met de opschriften "REGIMENT HUZAREN PRINS ALEXANDER", "QUATRE BRAS en WATERLOO" en "TIENDAAGSE VELDTOCHT". Dit omdat op diezelfde datum het RHPA is opgelegd en de handhaving van de tradities zijn overgedragen aan het RHPO.
Bij het ontbinden van ons regiment samen met het Regiment Huzaren van Sytzama op 16 september 2012 in Den Haag zijn de cravattes van de drie tankregimenten door de Commandant Landstrijdkrachten bevestigd aan de Standaard van het Regiment Huzaren van Boreel, nu het enig overgebleven Cavalerieregiment.

Het RHPA is in 2007 niet opgelegd maar 'ontbonden' Evenals het RHPO en het RHvS als regimenten zijn ontbonden en niet opgelegd. De standaarden van die regimenten zijn opgelegd. Een schijnbaar 'klein' verschil, maar toch mbt het functioneren van deze drie 'ontbonden' regimenten wel een groot verschil. 

Daarenboven zijn de tradities niet overgedragen, maar worden deze bewaard. En ook dat is in praktische zin heel wat anders. De symboliek van 'bewaren' wordt tot uiting gebracht door de aangehechte cravatte.


U moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Heeft u een account? Dan kunt u inloggen.